View Single Post
  #65  
Old 22-03-2018, 12:34
fairplay fairplay is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2012
Posts: 1,540
Re: Đua điện thoại của ai đang dùng xưa nhất

Đang dùng con này từ 1997 => 31 năm rồi

Reply With Quote