View Single Post
  #18  
Old 21-03-2018, 17:48
badon badon is offline
Member
 
Join Date: 03-2018
Posts: 85
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Bác chủ test giúp khả năng chịu tải tối đa con này xem sao. Thấy quảng cáo 128 clients.
Reply With Quote