View Single Post
  #16  
Old 21-03-2018, 16:55
sleepingchild sleepingchild is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2010
Posts: 567
Re: Đánh giá router xiaomi gen 3G sau 2 tuần sử dụng

Quote:
Originally Posted by kirakun277 View Post
chữ GEN 3G dùng làm gì nhỉ, cắm usb 3g à
GEN 3G là thế hệ thứ 3 và G là hỗ trợ LAN Gigabit.
còn có con GEN 3 cũng là thế hệ 3 nhưng LAN 100Mbps
Reply With Quote