View Single Post
Đang tải...
  #9500  
Old 16-03-2018, 11:04
Yukyung's Avatar
Yukyung Yukyung is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2018
Posts: 405
Re: [Korea] All about Showbiz, Music, Drama, Idol, etc. (Part 3)

Quote:
Originally Posted by [USA-Cargo] View Post
Tôi không gay, chỉ có các anh cong rồi lén đổ lỗi cho tôi. Tôi khinh rất


Team nào thế
Anh Mõe nhận mặt kém thế, Yukyung chứ ai

#Yukyung #Elris

Last edited by Yukyung; 19-03-2018 at 23:18.
Reply With Quote