View Single Post
  #6527  
Old 10-03-2018, 21:02
lucci1690's Avatar
lucci1690 lucci1690 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 3,319
Re: [Korea] All about Showbiz, Music, Drama, Idol, etc. (Part 3)

Quote:
Originally Posted by dance_159 View Post
thế thì thím với anh 6 múi đăng đầy đủ cả hình lẫn nhạc nhé, lâu lâu lội page khỏi bỏ mất hàng hot


Reply With Quote