View Single Post
  #13  
Old 15-06-2008, 21:58
Dctran's Avatar
Dctran Dctran is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2008
Location: Lâm Gia Trang
Posts: 3,560
Re: Mobo JW-X48D2-EXTREME - Sản phẩm đỉnh cao đến từ J&W

Có mỗi cái giá quan trọng nhất mà bài review mainboard nào cũng thiếu nhỉ
Reply With Quote