View Single Post
  #7  
Old 20-01-2007, 14:23
max's Avatar
max max is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 535
Re: Đua đòi, review tàng tàng..ABIT NF8-V2

nhìn main like new,tưởng giá 37USD là đồ bị sửa rồi chứ ?
Reply With Quote