View Single Post
  #2  
Old 05-03-2018, 08:48
MattShadows MattShadows is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2011
Posts: 162
Re: [Unbox- Quicktest] Máy rửa xe áp lực cao Hiroma DHL-0503

Nhìn trước và sau khi rửa chẳng khác nhau là mấy. Cụ chủ kiếm con ô tô nào thật bẩn để test xem nào
Reply With Quote