View Single Post
  #2  
Old 20-01-2007, 01:52
potterviet's Avatar
potterviet potterviet is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: Dist 5 - HCMC ^^
Posts: 2,136
Re: Đua đòi, review tàng tàng..ABIT NF8-V2

_ con này giá thì wá ok rồi nhưng ớn ở chỗ là bh chỉ có 3 tháng
Reply With Quote