View Single Post
  #84773  
Old 22-02-2018, 18:28
fillipoUS's Avatar
fillipoUS fillipoUS is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 14,251
Re: Xem [Korea] All about Showbiz, Music, Drama, Idol, etc. (Part 2)

Thằng chuẩn bị ác vãi chơi khăm heejin

Biết em nó chân ngắn rồi còn chuẩn bị cái ghế cao, đi guốc 20cm rồi vẫn leo lên vất vả, lộ mie cả váy
Sent from Quốc thoại using vozFApp
Reply With Quote