View Single Post
  #7  
Old 17-02-2018, 21:27
Isiris's Avatar
Isiris Isiris is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2010
Posts: 369
Re: Thảo luận Khó hiểu: VNPT không vào được vozforums.com

Bạn set thêm IP DNS v6 thì vào được nhé.
Mình cũng từng bị vậy

Sent from Xiaomi MI 5 using vozFApp
Reply With Quote