View Single Post
 
Old 16-02-2018, 01:51
Bo huc Bo huc is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2017
Posts: 1,007
Re: Đề nghị bỏ Next.voz.vn

Thớt nào nhiều page thì kéo trang mỏi tay luôn. Mà hình như chỉ đọc được cmt của 2 3 page đầu thôi đcm
Reply With Quote