View Single Post
 
Old 16-02-2018, 01:50
Legion etrangere Legion etrangere is offline
K.I.A
 
Join Date: 02-2014
Location: Aubagne - La France
Posts: 622
Re: Đề nghị bỏ Next.voz.vn

hướng dẫn các bạn bỏ next.voz.vn nhé. làm đc nhớ tín dụng
Tút chặn next.voz.vn
Cài Adblock, vào phần Tùy chỉnh (Customize) thêm cái address này vào Filter để chặn:

https://api.voz.vn/*
Reply With Quote