View Single Post
  #5  
Old 14-02-2018, 21:16
Archmage's Avatar
Archmage Archmage is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2010
Posts: 1,176
Re: Khó hiểu: VNPT không vào được vozforums.com


VNPT đây, nhét DNS vào router là được
Reply With Quote