View Single Post
  #12  
Old 13-02-2018, 22:39
stormraijin's Avatar
stormraijin stormraijin is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2013
Posts: 496
Re: So sánh 2 cấu hình này cái bìa ngon hơn ạ

số 1 ngon hơn mọi mặt từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới
Reply With Quote