View Single Post
  #6  
Old 19-01-2018, 08:06
Leonardo De Kenji's Avatar
Leonardo De Kenji Leonardo De Kenji is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2010
Posts: 6,918
Re: Đua tốc độ card mạng Wi-Fi

2 thím trên cho tên card mạng đi
Reply With Quote