View Single Post
  #3  
Old 04-12-2017, 13:41
choslag's Avatar
choslag choslag is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2009
Location: vozForums
Posts: 2,709
Re: Chuyên gia tự bẻ khớp tay suốt 60 năm liền chỉ để chứng minh một điều nho nhỏ

Sáng dậy vặn người rắc rắc cảm giác khỏe khoắn hơn nhiều.

Sent from Pantech IM-A870S using vozFApp
Reply With Quote