View Single Post
  #6  
Old 25-11-2017, 22:48
sowhatvn's Avatar
sowhatvn sowhatvn is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: Sydney, Down Under
Posts: 581
Re: Tư vấn xây hệ thống mạng cho 1000 RasPi

Coin mặc chơi ras thì chỉ có ăn cám. Trừ khi xài ant miner. Khuyên thật tình, đang đào bằng 2 còn ras cho vui đây
Reply With Quote