View Single Post
  #2  
Old 10-11-2017, 00:15
fangocuong's Avatar
fangocuong fangocuong is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2009
Location: Ho Chi Minh
Posts: 1,330
Re: Đua max ram laptop

Hỏi không phải chứ tối đa bạn sử dụng được bao nhiêu % của cái 32GB kia

RAM nhiều vậy thì bạn tắt cái pagefile luôn cho rồi
Reply With Quote