View Single Post
  #21  
Old 06-11-2017, 19:02
dechec9's Avatar
dechec9 dechec9 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2009
Location: Thiên đường @@
Posts: 6,897
Re: Đua laptop ai cổ nhất

có con Acer Extensa 6030 T6400 vẫn chạy phà phà nhé. Mua 2009
Reply With Quote