Thread: Cần giúp 2 line mạng trong 1 case server
View Single Post
  #5  
Old 31-10-2017, 00:14
zhukov zhukov is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2007
Posts: 732
Re: 2 line mạng trong 1 case server

Mình hóng , cần main asus ws x99 cũng có 2 cổng mạng. Cũng có nhu cầu cho bác mỗi ứng dụng chạy riêng một card mạng.

ứng dụng máy ảo , abc ....1 card mạng. Còn web chat .vv 1 card mạng cho đỡ tranh nhau
Reply With Quote