Thread: Cần giúp cài đặt ipv6
View Single Post
  #3  
Old 23-10-2017, 23:24
untilyou_tq untilyou_tq is offline
Junior Member
 
Join Date: 09-2016
Posts: 25
Re: cài đặt ipv6

Quote:
Originally Posted by addme View Post
Bật ipv6 mạng chậm hơn đấy.
Nó ko chạy thì để yên đi, bật làm gì !
mình có vc cần dùng b à
Reply With Quote