Thread: Cần giúp 2 line mạng trong 1 case server
View Single Post
  #2  
Old 23-10-2017, 09:36
nickname2606's Avatar
nickname2606 nickname2606 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2007
Location: XómLiều™
Posts: 3,656
Re: 2 line mạng trong 1 case server

được, nhưng trong 1 thời điểm, 1 ứng dụng chỉ dùng được 1 cổng. Nếu muốn gộp cả 2 làm 1 thì cần 1 con cân bằng tải nữa, hoặc phần mềm hình như cũng có?
Reply With Quote