View Single Post
  #10  
Old 11-10-2017, 22:16
ctw_god's Avatar
ctw_god ctw_god is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2016
Location: Sài Gòn
Posts: 1,598
Re: [hỏi ngu] Thủy ngân rơi vào áo xử lý như thế nào?

Hồi nhỏ lấy bật lửa đốt cái kẹp nhiệt độ to vãi chưởng để nó lên xuống nhìn vui vui. Rồi lỡ tay làm cái bụp, đổ hết vào người luôn. Mùi ngai ngái như dầu ấy, từ đó giờ may mà vẫn sống

Sent from Meizu M2 using vozFApp
Reply With Quote