View Single Post
  #8  
Old 11-10-2017, 22:10
mrquangbro's Avatar
mrquangbro mrquangbro is offline
Member
 
Join Date: 09-2016
Posts: 81
Re: [hỏi ngu] Thủy ngân rơi vào áo xử lý như thế nào?

Thím dũ mạnh quần áo dưới nước hoặc trong máy giặt. Thủy ngân đọc nhưng ít thì chưa thấy tác dụng ngay. Nó ngấm dần vào cơ thể đồ đạc thức ăn tích tụ lại đến thời điểm mới phát tác
I'm using iVozForums
Reply With Quote