View Single Post
  #7879  
Old 03-10-2017, 21:27
quad's Avatar
quad quad is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Posts: 3,410
Re: DIABLO III [PC-XB360-PS3/RPG/2012/No Crack]

^ sắp hết season mà t vẫn chưa có cái amulet ưng ý, có cái ancient 100% crtical dam luôn mà không có critical chance T_T
Reply With Quote