View Single Post
  #7875  
Old 03-10-2017, 12:29
Dragon Ace's Avatar
Dragon Ace Dragon Ace is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2014
Location: Since 2011
Posts: 2,283
Re: DIABLO III [PC-XB360-PS3/RPG/2012/No Crack]

Quote:
Originally Posted by WjndWalk3r.ver1 View Post
em cũng ko biết cái tin SS12 bắt đầu vào cuối tháng 10 ở đâu ra, tìm mãi ko thấy SS11 kết thúc lúc nào cả
Cuối tháng 10 ra ss12 là dự đoán thôi. Trước khi kết thúc ss11 sẽ có thông báo trước 1-2 tuần. Sau đó non-season 1-2 tuần nữa mới bắt đầu ss12.
Reply With Quote