View Single Post
  #87  
Old 26-09-2017, 09:01
Invisible Love's Avatar
Invisible Love Invisible Love is offline
Member
 
Join Date: 01-2012
Location: Voz17
Posts: 69

Xe thớt chạy kiểu gì mà ăn kinh thế
Sirius R 2k10 65k cmnr vẫn ăn đều đều 50-55km/lit dùng đi làm trog SG
Reply With Quote