View Single Post
  #2050  
Old 09-09-2017, 14:41
yaibakt's Avatar
yaibakt yaibakt is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2007
Location: Lá...
Posts: 20,390
Re: vozFApp - Just another vozForums client

Đặt hàng chủ thớt:
Box mua bán, có cái tiếp đầu ngữ (hcm, hn, tq...), click vô là nó tự filter chủ hiện các thread có tiếp đầu ngữ đó thôi đó.
Nhờ tác giả bổ sung tính năng đó cho bản sau nha thanks.

Sent from Silver Titanium S7Edge using vozFApp
Reply With Quote