View Single Post
  #2041  
Old 08-09-2017, 23:12
sluogn's Avatar
sluogn sluogn is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2012
Posts: 9,480
Re: vozFApp - Just another vozForums client

chuyện đơn giản mà mấy bác cũng cãi nhau cho được
ai thích dùng tiếng nào thì dùng, nhiều lúc tiếng anh để nguyên gốc nó ngắn gọn, dịch sang tiếng việt nó dài dòng chuối cả nãi
mà nhiều người không rành tiếng anh cho nên cũng phải dịch ra tiếng việt cho dễ xài
Reply With Quote