View Single Post
  #8832  
Old 30-08-2017, 13:29
vozer chay exciter's Avatar
vozer chay exciter vozer chay exciter is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2012
Location: Ex cũng có Ex this, Ex that.
Posts: 5,423
Re: Thắc mắc lý do bị ban - ĐỌC KỸ POST #1

Riết mod cái đáng ban thì đéo ban cái ko đáng thì ban, bên ngoài kia tụi nó lập hẳn 1 thread spam f3 mà có ai làm gì đâu
Còn thằng này https://vozforums.com/search.php?sea...092995bdbcf45f
Riêng đặt tên nick, để ava với location là đủ biết óc chó thích thể hiện, lại còn đi spam nhảm mấy thread khác nữa. 1089287
Reply With Quote