View Single Post
  #26  
Old 26-08-2017, 13:22
memeragecomis2's Avatar
memeragecomis2 memeragecomis2 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2013
Location: Giữa màn hình và ghế
Posts: 4,024
Re: Raderi FI 150 -super HyperUnderbone. Đánh giá , cảm quan, chi tiết, linh tinh chiếc xe 150 mạnh nhất ở Việt Nam

hồi giờ chưa dám ôm cua 70km/h luôn, 70km/h là nhanh lắm rồi mà, dưới 50km/h theo minh gọi là rẽ thôi, còn ôm cua thì 50km/h trở lên rồi 1262357
Reply With Quote