Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #25  
Old 23-08-2017, 23:51
vodanh1213 vodanh1213 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,089
Re: Hội quán vOzer và PKL

tui đem qua thái ròm rồi mà lão kêu ko có pat tao gắn kiểu l gì ). làm cổ gắn pô zin nó kêu như pede. q6 xa vãi, ông có địa chỉ ko. biết ông nào gần gần khu tân bình q3 thì càng tốt )
Reply With Quote