Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #19  
Old 22-08-2017, 23:16
annihilation's Avatar
annihilation annihilation is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2006
Location: Himmelsdorf
Posts: 2,571
Re: Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by batdaihoa741 View Post
bảo dưỡng của đu nó làm các mục gì vậy thím, mà xăng nhớt lọc của xe thím nó ăn dữ không
Thường thì canh chỉnh cam cò, check lỗi dàn điện, vệ sinh kim xăng này nọ, cái gì hỏng hoặc tới date thì thay, đắt là cái service fees ấy, mấy lỗi nặng cần làm lâu thì có khi ngốn 3 4tr tiền sv lận
Xăng thì ~ 2x nội thành, ngang Ninja/z300 ấy, nếu kiểm soát vòng tua tốt thì ~22-25km/l, đi xa ~28km/l bình thường
Reply With Quote