Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #18  
Old 22-08-2017, 20:29
batdaihoa741's Avatar
batdaihoa741 batdaihoa741 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 04-2011
Location: 503 Service Temporarily Unavailable
Posts: 3,658
Re: Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by annihilation View Post
Ducati thì service tính phí 350k/h, bảo dưỡng định kỳ dựa theo odo 15k 24k 30k gọi là Desmo, xe mình sắp tới desmo 24k, dự kiến cỡ 7tr Nếu thích chơi Du thì xác định ngay từ đầu là mỗi tháng bỏ heo 2tr để desmo, đi nhiều hoặc bào tour liên tục thì 3tr 4tr
bảo dưỡng của đu nó làm các mục gì vậy thím, mà xăng nhớt lọc của xe thím nó ăn dữ không
Reply With Quote