Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #17  
Old 22-08-2017, 14:02
annihilation's Avatar
annihilation annihilation is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2006
Location: Himmelsdorf
Posts: 2,569
Re: Hội quán vOzer và PKL

Ducati thì service tính phí 350k/h, bảo dưỡng định kỳ dựa theo odo 15k 24k 30k gọi là Desmo, xe mình sắp tới desmo 24k, dự kiến cỡ 7tr Nếu thích chơi Du thì xác định ngay từ đầu là mỗi tháng bỏ heo 2tr để desmo, đi nhiều hoặc bào tour liên tục thì 3tr 4tr
Reply With Quote