Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #13  
Old 21-08-2017, 15:26
too_bright too_bright is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2017
Posts: 629
Re: Hội quán vOzer và PKL

Quote:
Originally Posted by huydaika13 View Post
quay đi quẩn lại cũng có vài thím đếm trên đầu ngón tay
món này đâu phải ai cũng có điều kiện chơi đâu thím, chủ yếu các thanh niên vào nhìn hình quay tay thôi
Reply With Quote