Thread: Thảo luận Hội quán vOzer và PKL
View Single Post
  #12  
Old 21-08-2017, 10:07
annihilation's Avatar
annihilation annihilation is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2006
Location: Himmelsdorf
Posts: 2,569
Re: Hội quán vOzer và PKL

^ sport-touring thì chả to, KTM có con GT 1290 to như Goldwing mà đẹp hơn nhiều
Reply With Quote