View Single Post
  #3441  
Old 20-08-2017, 21:10
hninja222's Avatar
hninja222 hninja222 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2010
Posts: 2,159
Re: [Nhà mới] FMSF 2.0 - Chặn quảng cáo VNNếu được bạn block luôn dùm mình toàn bộ cái khối bao trùm luôn. Mình dùng cái chức năng block element của AdBlock Plus mà không hiểu sao add vào rồi nó vẫn ko mất đi.

Reply With Quote