View Single Post
  #20  
Old 16-08-2017, 17:53
vodanh1213's Avatar
vodanh1213 vodanh1213 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,258
Re: Honda Winner 150cc - Xe cho phịch thủ - Tổng hợp - Đánh Giá - Chia Sẻ

yên vậy chạy lâu tê ku ko thím. sợ mấy cái yên mỏng lắm, chạy lâu đi đái ko biết đang cầm trym mình hay thằng bên cạnh nữa
Reply With Quote