View Single Post
  #2  
Old 19-03-2010, 15:06
pvthanh100's Avatar
pvthanh100 pvthanh100 is offline
Team "thèm tít"
 
Join Date: 08-2007
Posts: 7,615
Về việc: Không đăng các thông tin trùng lặp với vozExpress

Hiện nay ngoài box Tin tức iNet, thì vozForums còn tồn tại một box để cập nhật thông tin từ trang tin cộng đồng vozExpress. Để tránh thông tin bị trùng lặp gây sự khó chịu cho thành viên, box Tin tức iNet sẽ chỉ tổng hợp các thông tin chưa được đăng trên vozExpress. Cụ thể như sau :
  • Thành viên không cần đăng lại các thông tin trùng nguồn dịch hoặc có nội dung tương tự về sự kiện, sản phẩm mới hay bất cứ chủ đề công nghệ nào đã có trên vozExpress. Áp dụng cho cả nguồn từ vozExpress, nguồn dịch nước ngoài, hay cả nguồn tin trong nước.
  • Các bài viết đăng tải bị trùng sẽ bị xóa với Reason là link dẫn đến tin đã có trong mục Tin tức từ vozExpress để bạn đọc tham khảo.
  • Ngoài các vấn đề trên, nếu tin chưa có trên vozExpress, thành viên vẫn hoàn toàn có thể dịch hoặc đăng lại từ nguồn tiếng Việt khác để đưa thông tin đến người đọc khác
.