View Single Post
 
Old 27-07-2017, 08:32
HoangJumbo's Avatar
HoangJumbo HoangJumbo is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2006
Posts: 722
Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây

Quả này vỡ mồm rồi anh em. 6 con số nằm bên BTC-e sau vụ polo. Giờ chỉ còn vài chục k đông lào. Chia buồn cùng anh em chung thuyền.
Reply With Quote