View Single Post
 
Old 27-07-2017, 05:48
willlike97517's Avatar
willlike97517 willlike97517 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2016
Posts: 1,013
Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây

Hack sao dc ,sau vụ hack mt fox thì các sàn ko ngu mà trữ ngay trên web ,toàn off thôi, sàn này thấy có tin chủ sàn bị điều tra nên thằng hợp tác lập tức chuyển btc đảm bảo an toàn btc .
Reply With Quote