View Single Post
 
Old 28-04-2008, 17:03
Kuang2's Avatar
Kuang2 Kuang2 is offline
Dẫn đao tự cung ...
 
Join Date: 07-2006
Location: Lâm Gia Trang
Posts: 5,832
Send a message via MSN to Kuang2 Send a message via Yahoo to Kuang2
Re: Có bác nào đi khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) chưa? Giúp em cái

Quote:
Originally Posted by kinh_van
Dũng lò vôi chơi xịn mà,bổ đó giàu cở bầu Đức chả chơi
cũng biết Dũng lò vôi cơ đấy, thế có biết cái Đại Nam Quốc Tự dân Bình Dương gọi là cái gì không bác ^_^
Reply With Quote