View Single Post
  #6  
Old 31-07-2006, 10:48
fRzzy's Avatar
fRzzy fRzzy is offline
Mmph mmmph mph-mph mmph!
 
Join Date: 07-2006
Location: Just around the corner
Posts: 12,042

Hiện tại có 8 người ứng cử làm mod, nhưng đã có 7 người khác nằm ngoài số 8 người đó đã nằm trong BQL rồi chứ không phải chỉ có mình fRzz quản lý ^^
Reply With Quote