View Single Post
  #74  
Old 25-04-2008, 13:32
my_farewell's Avatar
my_farewell my_farewell is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2008
Posts: 8
Re: VGA - Inno3D 8800GT Armor - Bộ áo giáp của thượng đế / Khám phá một số bí mật sp

nguồn vicom kia của anh Tiến có biết công suất thực là bao nhiêu ko, nguồn của em cũng vicom 420W mà đang chạy inno 8600gt, lo quá nhưng cháy túi roài
Reply With Quote