Thread: Thảo luận XIN REVIEW WINNER150 vs EXITER150
View Single Post
  #51  
Old 09-06-2017, 17:56
Blaze's Avatar
Blaze Blaze is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2007
Posts: 10,455
Re: XIN REVIEW WINNER150 vs EXITER150

Quote:
Originally Posted by sonic42 View Post
em sợ nặng đẩy ko lên ấy bác
Bán làm quá, nặng hơn xe thường xíu thôi
Reply With Quote