View Single Post
  #2  
Old 07-06-2017, 10:22
haanh80's Avatar
haanh80 haanh80 is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2008
Posts: 1,616

Bình thường chạy nó có bị niểng qua 1 bên không, coi chừng cây phuộc với chảng ba
Reply With Quote