Thread: Cần giúp LAN => PC bị chậm
View Single Post
  #5  
Old 04-06-2017, 21:28
Forzet's Avatar
Forzet Forzet is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2006
Posts: 7,852
Re: LAN => PC bị chậm

Ý mình trước đây là nó chạy ở 100 Mbps giờ rớt còn 10 Mbps thôi, mình cũng chưa rảnh ngồi reset lại cái Switch, chắc để trong tuần rảnh rồi reset lại config lại luôn xem thế nào!
Reply With Quote