View Single Post
  #2  
Old 07-03-2010, 21:04
game_matter's Avatar
game_matter game_matter is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2007
Posts: 16,829
Re: Ai muốn chơi game nào ko bít cấu hình chơi được không cứ post vào đây em tư vân

Cấu hình như sign mình không biết chơi Modern Warfare 3 hay Crysis 2 thế nào nhỉ? max nổi không?

Last edited by game_matter; 07-03-2010 at 21:12.
Reply With Quote